Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

Post-it

Zdobywanie wiedzy i umiejętności
Integracja grupy

1 godz. ‐ 2 godz.
9 ‐ 51
Wykorzystanie karteczek samoprzylepnych do uczenia się nowych słów w obu językach.

Przygotowanie

Karteczki samoprzylepne (typu post-it) i długopisy.

Sposób przeprowadzenia

 1. Grupa dzieli się na pary polsko-niemieckie. Ich zadaniem jest opisanie przedmiotów dotyczących wybranego tematu (np. sala seminaryjna, łazienka, kuchnia, ogród…) w obu językach.
 2. Każda para otrzymuje samoprzylepne karteczki i długopisy. Następnie szuka przedmiotów związanych z wybranym tematem, zapisuje na karteczkach ich nazwy obu językach i przykleja je do nich.
 3. Kolejnym krokiem jest ćwiczenie wymowy i poprawianie się nawzajem. Po 15 minutach runda dobiega końca.
 4. W drugiej rundzie ćwiczenia wszystkie pary znów spacerują po pomieszczeniach i odczytują wszystkie zapisane przez inne pary słówka. Mogą sobie je zapisać w przeznaczonym do tego zeszycie.
 5. Na zakończenie każda z osób uczestniczących przedstawia całej grupie jeden wyraz, który zapamiętała w drugim języku.

Warianty

 1. Można przygotować krótkie scenki teatralne, w których używane są nowo poznane słówka lub zdania.
 2. Karteczki można również przykleić na przedmioty poza regularnymi zajęciami i poprosić osoby uczestniczące o przetłumaczenie ich nazw.
 3. Przy spotkaniach wielonarodowych powstają różnokolorowe napisy, w kolorach odpowiadających reprezentowanym w grupie ojczystym językom narodowym.
 4. Dla zaawansowanych: na kartkach zapisywane są także określenia miejsca, np. "obok szafy", "na ścianie".
 5. Słowa można powtórzyć w formie mini quizu: każda para otrzymuje listę nazw obiektów w obu językach, jednak ich kolejność nie jest zgodna. Wygrywa ta drużyna, która po upływie określonego czasu znajdzie największą liczbę par wyrazów.

Uwagi

Należy zwrócić uwagę, aby pismo na karteczkach było czytelne (np. pisane drukowanymi literami).

Źródło

Bund Deutscher PfadfinderInnen / Gwennili / Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Klub Środowiskowy AZS (Wyd.): SAG WAS! DIS MOI! POWIEDZ COŚ! Ein Leitfaden zur Sprachanimation. Guide pour l'amination linguistique dans les rencountres trinationales. Przewodnik po animacji językowej w spotkaniach trójnarodowych. 1. Wyd., Frankfurt (Main) / Quimper / Wrocław 2009, S. 89.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Wyd.): W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Warszawa / Poczdam 2018, Wyd. 3, s. 65.


Słowa kluczowe

 • Poznawanie otoczenia
 • Integracja grupy
 • Poznawanie się
 • Animacja językowa
 • Nauka języka

Cele

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności
 • Integracja grupy

Ustawienia

 • Wiek: 9 - 99
 • 9 - 51
 • 1 godz. - 2 godz.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Kontakt fizyczny
 • Znajomość języka obcego
 • Ruch