Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

Pantomimiczne przedstawienie sytuacji

Zdobywanie wiedzy i umiejętności
Integracja grupy

20 min. ‐ 30 min.
10 ‐ 50
Wykorzystanie pantomimy do uczenia się nowych wyrażeń w obu językach.

Przygotowanie

Duży arkusz papieru, ew. karty językowe MEMOGRA 2.

Dla wariantu dodatkowo załącznik.

Sposób przeprowadzenia

Grupa porusza się po sali. Osoba prowadząca prosi wszystkich o naśladowanie jej gestów i powtarzanie wypowiedzi (przykłady poniżej). Ponieważ zdania nie są tłumaczone, stara się wykonywać jak najbardziej adekwatne gesty do danej sytuacji. Na przykład przy pytaniu: „Która godzina?” staje przed dowolną osobą, wskazuje na nadgarstek i zadaje pytanie. Dopiero na zakończenie gry wspólnie z osobami uczestniczącymi sprawdza, co zrozumiały. Zdania zostają przetłumaczone. Przykłady zdań:

 • Ile to kosztuje?
 • Gdzie jest poczta?
 • Przepraszam za spóźnienie.
 • Czy my się znamy?

Warianty

Osoba prowadząca zaprasza dwie ochotniczki lub ochotników do odegrania przed całą grupą krótkiej sceny pantomimicznej, opartej na jednym z przysłów, które w podobnej formie występuje w języku polskim i niemieckim. Ochotniczki i/lub ochotnicy losują przysłowie (załącznik) i przedstawiają je, a grupa próbuje odgadnąć.
Wystarczy, jeśli poprawna odpowiedź padnie w jednym języku – osoba prowadząca zapisuje przysłowie na dużym arkuszu papieru wraz z tłumaczeniem.
Zabawa jest kontynuowana – nowe osoby „odgrywają” kolejne przysłowie. Jeśli grupie przez dłuższy czas nie uda się odgadnąć, o jakie przysłowie chodzi, osoby grające zdradzają odpowiedź.

Uwagi

Do zabawy można użyć zwrotów z kart językowych MEMOGRA 2.

Źródło

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Wyd.): W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Warszawa / Poczdam 2018, Wyd. 3, s. 71-72.

Materiał

Słowa kluczowe

 • Świadomość ciała
 • Komunikacja niewerbalna
 • Animacja językowa
 • Nauka języka
 • Teatr

Cele

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności
 • Integracja grupy

Ustawienia

 • Wiek: 9 - 99
 • 10 - 50
 • 20 min. - 30 min.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Znajomość języka obcego
 • Ruch