Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

Kwestia stylu

Poznanie się
Integracja grupy
Kształcenie międzykulturowe
Zdobywanie wiedzy i umiejętności

30 min. ‐ 1:30 godz.
2 ‐ 24
Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Przygotowanie

Po jednym arkuszu roboczym (w załączniku) i pisaku dla każdej osoby, jeden arkusz flipchart dla całego zespołu.

Sposób przeprowadzenia

Etap 1:
Każda osoba w zespole otrzymuje jeden arkusz roboczy z opisem pewnej sytuacji znanej ze spotkań i decyduje:

 • Jak by się w niej zachowała.
 • Jaka reakcja byłaby korzystniejsza (stosowniejsza) z pedagogicznego punktu widzenia.

Etap 2:
W drugiej rundzie członkinie i członkowie zespołu wypowiadają się na temat swoich decyzji:

 • Próbują opisać style prowadzenia leżące u podłoża wskazanych reakcji.
 • Próbują ustalić jeden wspólny sposób działania. Formułują wspólne rozwiązanie i zapisują je na flipcharcie.

Etap 3:
Członkinie i członkowie zespołu wymyślają inne sytuacje krytyczne i omawiają swoje reakcje w grupie, jak w etapie 2.

Uwagi

Szanujmy różnice, różnorodność wzbogaca! Poszczególne style pedagogiczne przynoszą (w zależności od fazy spotkania i sytuacji) korzyści lub szkody. Na podstawie dyskusji na temat odpowiedzialności i zadań dokonuje się ich podziału w zespole prowadzącym. Koniecznie zastosować przed spotkaniem.

Źródło

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Wyd.): W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Warszawa / Poczdam 2018, Wyd. 3, s. 29.

Słowa kluczowe

 • dla kadry pedagogicznej
 • Moderacja i prowadzenie
 • Zasady
 • Różnorodność
 • Przed spotkaniem
 • Szacunek dla wartości innych osób

Cele

 • Poznanie się
 • Integracja grupy
 • Kształcenie międzykulturowe
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Ustawienia

 • Wiek: 16 - 99
 • 2 - 24
 • 30 min. - 1:30 godz.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Kontakt fizyczny
 • Znajomość języka obcego
 • Ruch