Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

Internacjonalizmy

Zdobywanie wiedzy i umiejętności
Integracja grupy

20 min. ‐ 1 godz.
10 ‐ 50
Odnajdywanie słów, które brzmią identycznie lub bardzo podobnie w trzech językach.

Przygotowanie

Kartki papieru i długopisy.

Sposób przeprowadzenia

Osoby uczestniczące podzielone na grupy tridemowe (składające się z trzech osób pochodzących z różnych krajów) próbują znaleźć jak największą liczbę słów, które są we wszystkich trzech językach identyczne (taxi, radio), lub podobne (demokracja, Demokratie, démocratie).

Następnie wyniki pracy w małych grupach prezentowane są wszystkim i porównywane w formie ustnej (grupy czytają na głos swoje słowa) i pisemnej (osoby zapisują słowa na tablicy).

Warianty

Osoby uczestniczące otrzymują tekst w nieznanym przez nich języku i szukają w nim internacjonalizmów.

Uwagi

Metoda ta nadaje się na początek spotkania, gdyż pomaga pokonywać bariery językowe poprzez pokazanie osobom uczestniczącym, jak wiele słów już znają.

Źródło

Bund Deutscher PfadfinderInnen / Gwennili / Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Klub Środowiskowy AZS (Wyd.): SAG WAS! DIS MOI! POWIEDZ COŚ! Ein Leitfaden zur Sprachanimation. Guide pour l'amination linguistique dans les rencountres trinationales. Przewodnik po animacji językowej w spotkaniach trójnarodowych. Frankfurt (Main) / Quimper / Wrocław 2009, 1. Wyd., s. 109.


Słowa kluczowe

 • Integracja grupy
 • Animacja językowa
 • Nauka języka
 • Praca zespołowa
 • spotkanie trilateralne

Cele

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności
 • Integracja grupy

Ustawienia

 • Wiek: 10 - 99
 • 10 - 50
 • 20 min. - 1 godz.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Kontakt fizyczny
 • Znajomość języka obcego
 • Ruch