Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

Brave Festival na wymianie

Kształcenie międzykulturowe
Poznanie się
Zdobywanie wiedzy i umiejętności

1:30 godz. ‐ 2 godz.
1 ‐ 99
„Brave Festival” jako inspiracja do poznania kultury kraju partnerskiego oraz dostrzeżenia i docenienia różnorodności.

Przygotowanie

Kartony na plakaty, markery, flamastry.

Sposób przeprowadzenia

1. Na pierwszą część zaplanuj 45 do 60 minut. Podziel grupę na mniejsze zespoły (5-6 osób). Każdy zespół wybiera dwa spośród przedstawionych tematów i odnosi je do własnej kultury.

Przykładowe tematy:

 • Relacje:
  Jakie są relacje między dorosłymi a młodzieżą? Co to znaczy być osobą starszą? Co to znaczy być dzieckiem? Jakie są relacje między nauczyciel(k)ami a uczennicami i uczniami? Jak się zwraca do osób starszych, nauczycielek i nauczycieli?
 • Role:
  Co wolno kobietom, co wolno mężczyznom? Kto zajmuje się wychowaniem dzieci? Jakie zawody są uznawane za męskie i kobiece?
 • Ekonomia i życie codzienne:
  Ile kosztuje chleb, wynajęcie mieszkania, wyjście do kina? Z jakimi kosztami wiąże się wasze hobby?
 • Wolno/nie wolno:
  Czego nie wypada robić? O czym powinna pamiętać osoba z innego kraju? Jakie są konsekwencje złamania zasad?
 • Tematy tabu:
  Jakie tematy są społecznymi tabu? Jaka odmienność może wywołać izolację społeczną? Jakie działania są podejmowane, żeby przeciwdziałać dyskryminacji?
 • Kultura młodzieżowa:
  Czym interesują się młodzi ludzie? W jaki sposób tworzą kulturę? Gdzie może zaistnieć kultura młodzieżowa – w szkole, domu kultury, galerii, na murach, w Internecie?

Każdy zespół sam decyduje, które tematy są dla niego interesujące. Osoby uczestniczące dyskutują o tym, jak wygląda sytuacja w ich krajach z ich własnej perspektywy, a następnie rysują plakaty podsumowujące rozmowy. Z plakatami wracają do kręgu, gdzie następuje krótka prezentacja. Ponieważ największe znaczenie mają tu rozmowy wewnątrzgrupowe, w podsumowaniu poproś jedynie o pokazanie plakatów i zapytaj, co było najciekawsze w tych rozmowach.

2. Druga część ćwiczenia wymaga nieco więcej czasu. W tych samych grupach osoby uczestniczące przygotowują wspólną prezentację na Brave Festival. Każda osoba ma nauczyć pozostałe w swojej grupie jakiegoś elementu kultury swojego kraju, który ma dla niej znaczenie. Może to być krok hiphopowy, fraza z ulubionej piosenki, rapowane zdanie z książki, symboliczne przedstawienie jakiejś wartości. Może to być również szczególnie ceniony element kultury narodowej lub własne hobby, talent czy zainteresowanie. Grupy mają stworzyć i na koniec zaprezentować przedstawienia łączące osobiste elementy kultury każdej z osób.

Ewaluacja

Po przedstawieniach warto podkreślić wartość ich różnorodności. Każda z grup jest inna, ponieważ każda z tworzących ją osób jest wyjątkową jednostką. Różnimy się od siebie, mimo że pochodzimy z tej samej kultury.

Warianty

Metoda ta może być również zrealizowana w świecie wirtualnym poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi cyfrowych do tworzenia plakatów online (np. Jamboard, Miro, Canva itp.)

Uwagi

 • Podczas omówienia warto podkreślić, że głos każdej osoby jest ważny i jednocześnie jest perspektywą indywidualną. Czasem w grupie najbardziej mogą różnić się opiniami dwie osoby z tego samego kraju – i to jest właśnie najciekawsze, gdyż buduje przyzwolenie na różnorodność.
 • Zapraszając młodzież do tego działania, opowiedz o inspiracji festiwalem Brave Kids, który jest ważną częścią „Brave Festival – Przeciw Wypędzeniom z Kultury”, zainicjowanego w 2005 roku na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Polega on na dzieleniu się kulturą, zamiast podkreślania podziałów kulturowych. Dzieci z różnych kontynentów pracują nad wspólnym przedstawieniem, wnosząc w nie cząstkę siebie i swojej kultury. To, co je różni, jest motorem napędowym do szukania tego, co je łączy. Młodzi twórcy i twórczynie występują w podwójnej roli – uczą się od innych i udzielają im też lekcji.

Źródło

Pakiet startowy PNWM – Nielimitowany czas na połączenia.


Słowa kluczowe

 • Edukacja międzykulturowa
 • Poznawanie się
 • Różnorodność

Cele

 • Kształcenie międzykulturowe
 • Poznanie się
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Ustawienia

 • Wiek: 14 - 99
 • 1 - 99
 • 1:30 godz. - 2 godz.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Kontakt fizyczny
 • Znajomość języka obcego
 • Ruch