Wybierz filtry

Wybierz filtry

275 wyników
Ergebnisse

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Stworzenie przez młodzież cyrkowego spektaklu z ważnym przesłaniem społecznym.

Nowy Cyrk

Zestaw pytań na sesję online pozwalających osobom uczestniczącym lepiej się poznać.

Poznawanie się poprzez odpowiedzi na pytania – online

Metoda relaksacyjna polegająca na grupowym masażu w kręgu.

Masaż pleców

Wykorzystanie metafory walizki do uczenia się nazw przedmiotów w języku kraju partnerskiego.

Pakuję walizkę...

Odgrywanie scenek związanych z poranną toaletą pozwalające uczyć się nowych słów.

Poranna toaleta

„Brave Festival” jako inspiracja do poznania kultury kraju partnerskiego oraz dostrzeżenia i docenienia różnorodności.

Brave Festival na wymianie

Interaktywna metoda tworzenia par.

Romeo szuka Julii

Integracyjna gra z balonami pozwalająca poznać imiona osób z grupy.

Jarmark

Dokumentowanie przez osoby uczestniczące przebiegu spotkania oraz procesu uczenia się.

Pamiętnik z podróży

Kooperacyjna gra z piłeczką zwiększająca poziom energii grupy.

Przerzuć piłkę nad linką

Ćwiczenie na budowanie zaufania w grupie polegające na prowadzeniu przez tor przeszkód osoby z zasłoniętymi oczami.

Droga przez labirynt

Zabawa imienna, w której każda osoba przedstawia się gestem powtarzanym jak fala przez całą grupę.

Fala imion

Symulacja kasyna pozwalająca uczyć się nowych słów związanych z kolorami i liczbami.

Kasyno

Podsumowanie spotkania online za pomocą jednego słowa.

Jednym słowem – online

Interaktywna gra planszowa pogłębiająca wiedzę o procesach demokratycznych, władzy i sprawiedliwości społecznej.

Gra o czekoladę

Ćwiczenie integracyjne polegające na rysowaniu osoby z pary bez patrzenia i komunikowania się.

Przypatrz się uważnie!

Ćwiczenie integracyjne wymagające grupowej współpracy i kreatywnego podejścia do wyzwania.

Lina

Rytmiczna gra z klaskaniem pozwalająca uczyć się nowych słów w obu językach.

Milch - Mleko

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Gra integracyjna, w której osoby uczestniczące muszą się bez słów odnaleźć jako jedna rodzina.

Rodzina Müller – Królewski

Krótkie ćwiczenie integracyjne wprowadzające do grupy humor i rozluźnienie.

Pogoń kciuków

Uczenie się imion osób z grupy w grze wymagającej koncentracji i szybkiej zmiany miejsca.

Moje miejsce!

Ćwiczenie zapoznawcze przełamujące pierwsze lody i pozwalające poznać osoby z grupy.

Bingo

Zabawa polegająca na odgrywaniu roli „odbiornika radiowego” nadającego różne audycje.

Stacja radiowa

Rywalizacja między zespołami budującymi konstrukcję zdolną do utrzymania pianki marshmallow.

Marshmallow Challenge

Ćwiczenie zapoznawcze polegające na przedstawieniu osoby z pary za pomocą narysowanych symboli.

Zagadka z symbolami

Poszukiwanie sposobów wyjścia z nietypowej sytuacji rozwijające kreatywność w grupie.

MacGyver – online

Przekazanie sobie w grupie pozytywnej informacji zwrotnej.

Gorące krzesło

Wypracowanie pomysłów na realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz pierwszych kroków do wprowadzenia ich w życie.

Warsztat przyszłości

Zabawa językowa polegająca na wykorzystaniu gestów, mimiki i rysunków do poznawania nowych słów.

Ulubione Słowa

Uczenie się nazw różnych części ciała przy pomocy piosenki "Głowa, ramiona, kolana, pięty".

Głowa, ramiona

Stworzenie grup poprzez łączenie pasujących do siebie przedmiotów.

Igła i nitka

Gra ruchowa pozwalająca uczyć się nazw liczebników w języku kraju partnerskiego.

Szybkie numerki

Grupowa zabawa ruchowa pozwalająca sprawdzić, co łączy ze sobą osoby uczestniczące.

Wszyscy, którzy...

Odgrywanie scen uwrażliwiające na inne światopoglądy, kultury i sposoby interpretowania rzeczywistości.

Odgadywanie obrazów

Gra polegająca na odgadywaniu narysowanych pojęć w trzech językach.

Kalambury

Grupowe śpiewanie znanej piosenki z nowymi słowami.

Melodia słów

Energetyczna zabawa ruchowa pozwalająca uczyć się liczebników w obu językach.

Loteria liczbowa

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Podróż fikcyjnym pociągiem jako impuls do refleksji nad własnymi uprzedzeniami oraz mechanizmem ich powstawania.

Podróż ekspresem transeuropejskim

Zabawa pozwalająca uczyć się nowych wyrażeń i słów w drugim języku.

Gdzie są kwiaty?

Ćwiczenie w kręgu wymagające koncentracji i szybkich reakcji na usłyszane hasła.

Sipp – Sepp – Hopp – Boing

Ćwiczenie polegające na próbie złożenia przez zespoły kwadraty z wymieszanych części tangramu.

Tangram

Wykorzystanie metafory walizki, kosza i pralki do oceny spotkania przez młodzież.

Walizka, pralka, kosz

Rywalizacyjna gra dwóch zespołów polegająca na łapaniu osób z przeciwnej drużyny.

Hutututu

Zbadanie satysfakcji z programu dnia poprzez aplauz wyrażony oklaskami.

Aplauz

Podawanie przedmiotu w grupie za pomocą rozciągniętego prześcieradła pozwalające rozwijać współpracę i utrwalić imiona.

Podaj do mnie!

Dynamiczna gra dla dwóch drużyn pozwalająca uczyć się nowych słów w drugim języku.

Łap czapkę!

Odgadywanie przysłów polskich i niemieckich prezentowanych za pomocą pantomimy.

Kalambury z przysłowiami

Przyglądanie się różnicom w skojarzeniach, jakie nacechowane emocjonalnie hasła wywołują w grupie polskiej i niemieckiej.

Pojęcia kluczowe a emocje

Wspólne planowanie akcji, projektów i strategii zmian zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Piramida zrównoważonego rozwoju

Dynamiczna gra w kręgu pozwalająca zapamiętać imiona osób z grupy.

Peng

Odgrywanie scenek uwrażliwiające na różne sposoby postrzegania i interpretowania rzeczywistości.

(Re)konstrukcja scenek

Tworzenie w grupach trójjęzykowego słowniczka z SMS-owymi skrótami i emotikonami.

SMS-owy leksykon

Refleksja nad ważnymi aspektami życia młodych ludzi w oparciu o wymianę myśli i wizualizację.

Wspominki z mojego życia

Odkrywanie miejsca wymiany i związanych z nim nowych słów polskich i niemieckich.

Odkrywanie domu

Zabawa ruchowa pozwalająca uczyć się nazw liczebników w drugim języku.

Molekuły

Metoda na początek spotkania online pozwalająca nawiązać kontakt i przełamać barierę językową.

Cześć, jak się masz? – online

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Wizualno-ruchowa metoda zachęcająca do refleksji nad własnymi założeniami i sądami o innych ludziach.

Stopy

Ćwiczenie integracyjne pozwalające sprawdzić, jakie cechy, przekonania i wartości dzielą osoby z grupy i co je od siebie odróżnia.

Określenie kierunku

Stworzenie przez młodzież labiryntu symbolizującego spotykane na co dzień wyzwania.

Labirynt

Przygotowanie i wysłanie wirtualnych pocztówek do osób z grupy partnerskiej.

Poczta hybrydowa

Gra z piłeczką jako wstęp do wspólnego ustalenia norm i zasad współpracy w grupie.

Piłeczka

Rozgrzewka pozwalająca zobaczyć indywidualne (i kulturowe) różnice w postrzeganiu i doświadczaniu czasu.

Poczucie czasu

Integracyjna gra ruchowa budująca zaufanie w grupie.

Tam i z powrotem

Gra terenowa polegająca na odnajdowaniu w okolicy miejsc przedstawionych na zdjęciach.

Szlak zdjęciowy

Szukanie cech, zamiłowań i zainteresowań łączących osoby w grupie.

Tak jak ty

Poznawanie trudnych głosek i dźwięków w języku polskim, niemieckim i francuskim.

Dyktando dźwiękowe

Wersja gry "Papier-nożyce-kamień" polegająca na naśladowaniu różnych zwierząt i osiągnięciu najwyższego stopnia ewolucji.

Ewolucja

Gra z balonem wymagająca współpracy całej grupy.

Balon w górę!

Stworzenie grupowego kolażu ze zdjęć jako podsumowanie spotkania.

Kolaż ze zdjęć

Stworzenie par poprzez wymianę uścisków dłoni.

Uścisk dłoni

Poznawanie znaków specjalnych i charakterystycznych dźwięków drugiego języka.

Njä bujmy schjä jänsyka

Tworzenie obrazów jako ilustracji do usłyszanej muzyki.

Muzyczne skojarzenia

Rysowanie obrazka na podstawie opisu ustnego pozwalające uczyć się nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Rysowanie ze słuchu – online

Uczenie się nowych słów w oparciu o wymyślane do nich teatralne gesty.

Zielony Kapturek

Wykorzystanie języka migowego do zabawy polegającej na zmienianiu miejsc w grupie.

Jako tako

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Ćwiczenie integracyjne pozwalające osobom w grupie poznać się i zobaczyć, co je ze sobą łączy.

Zmiana lokalizacji

Quiz poszerzający wiedzę o kraju sąsiedzkim.

Quiz wiedzy o kraju sąsiada

Zaznaczanie na mapie miejsc zamieszkania osób uczestniczących wraz z notką biograficzną.

Notka biograficzna

Podział na grupy na podstawie kolorowych oznaczeń przy siedzeniach.

Kolorowe plamki

Zespołowe wycieczki z kamerą pokazujące polską i niemiecką rzeczywistość szkolną.

School Tour – online

Poznanie idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie symulacji zarządzania lasem gospodarczym.

ForesTRY

Gra integracyjna pozwalająca dzięki gestom zapamiętać imiona osób w grupie.

Gesty

Odgrywanie scenek pozwalających podsumować spotkanie i przygotować się do powrotu do domu.

Witamy w domu!

Krótka zabawa pozwalająca nawiązać kontakt i poznać imiona osób w grupie.

Bazar imion

Zabawa integracyjna polegająca na rzucaniu do siebie niewidocznych przedmiotów.

Rzucanie odgłosami

Zabawa ruchowa polegająca na szybkiej zmianie miejsc w kręgu.

Sałatka owocowa

Kompletowanie zdań w trzech językach pozwalające odkryć różnice w ich strukturze.

Puzzle ze zdań

Ćwiczenie na pobudzenie empatii zachęcające do spojrzenia na świat oczami innej osoby.

Ramka

Akcja malowania symboli na koszulkach jako sposób na przekazanie pozytywnej informacji zwrotnej.

Posag

Refleksja w zespole prowadzącym nad różnymi stylami pedagogicznymi i ich wpływem na współpracę.

Mistrz ceremonii czy wysłuchiwania żalów?

Zespołowa gra terenowa pozwalająca z pomocą mieszkających w okolicy osób poznać najbliższe otoczenie i przełamać barierę językową.

Miasto X w waszych oczach

Przypominająca "ciuciubabkę" gra pozwalająca nauczyć się nowych słów w języku obcym.

Dom, w którym straszy

Odgadywanie piosenek śpiewanych przez mieszający się chór głosów.

Puzzle akustyczne

Poznanie jak największej liczby imion osób w grupie i zapisanie ich w formie krzyżówki.

Krzyżówka imion

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Podsumowanie dnia polegające na uzupełnieniu arkusza niedokończonych zdań.

Podsumowanie dnia

Ćwiczenie rozgrzewkowe na koncentrację z wykorzystaniem gestów, dźwięków i słów

Liczenie w parach

Stworzenie map i krajobrazów przestrzennych pozwalających poznać Polskę i Niemcy.

Krajobraz na wyciągnięcie ręki

Wykorzystanie karteczek samoprzylepnych do uczenia się. nowych słów w obu językach.

Post-it

Grupowa zabawa z miotłą pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób w grupie.

Miotło, stój!

Gra strategiczna między dwoma drużynami, których celem jest przejęcie wszystkich miejsc w parlamencie.

Parlament

Krótki przerywnik w spotkaniu online z wykorzystaniem ruchu i muzyki.

Kto pokazuje ruch? – online

Symulacja powitania na lotnisku jako wprowadzenie do tematu spotkań z osobami z innych kultur.

Międzynarodowe powitanie

Wywiady w tridemach pozwalające poznać osoby z grupy i przełamać pierwsze lody.

Wywiad w tridemach

Ćwiczenie polegające na dopasowaniu głosu i ruchu ciała do rytmu muzyki.

Muzyka ciała

Wykorzystanie rysunków do nauki nowych słów z różnych obszarów tematycznych.

Welocyped

Udzielenie przez osoby uczestniczące informacji zwrotnej na temat wymiany za pomocą palców dłoni.

Podręczna ewaluacja

Gra integracyjna w kręgu pozwalająca dzięki gestom zapamiętać imiona osób w grupie.

Zagrajcie moje imię!

Rozszyfrowywanie treści artykułów z gazet poprzez analizę znajomych słów czy obrazów.

Odszyfrowywanie gazety

Tworzenie przez grupę pamiętnika z najważniejszymi elementami wymiany.

Pamiętnik

Analiza spotkania pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju i zebranie pomysłów na wymianę przyjazną dla klimatu.

Szczyt klimatyczny

Opracowanie przez grupy dwujęzycznej wersji wiersza „Lokomotywa” i stworzenie do niej inscenizacji.

Inscenizacja piosenki/rymu/wiersza

Stworzenie piramidy wartości społecznych i religijnych jako impuls do rozmowy o ich roli w życiu młodych ludzi.

Piramida

Zabawa polegająca na odgadywaniu, które z usłyszanych historii z życia są prawdziwe.

Prawda – nieprawda

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Spotkanie pedagogów

Zabawa z podawaniem przedmiotów w grupie pozwalająca uczyć się nowych słów i wyrażeń w drugim języku.

Podawanie przedmiotu

Odnajdywanie słów, które brzmią identycznie lub bardzo podobnie w trzech językach.

Internacjonalizmy

Rozmowy z osobami z różnych grup i środowisk, które jako żywe "książki" opowiadają o swoim życiu.

Żywa biblioteka

Podsumowanie spotkania, w którym osoby uczestniczące dzielą się tym, co najbardziej utkwiło im w pamięci.

Gdy zamykam oczy, widzę...

Grupowe rysowanie portretów osób uczestniczących i poznawanie słownictwa dotyczącego części twarzy.

Portrety

Odgrywanie w parach roli »fotografa« i »aparatu fotograficznego« pozwalające lepiej poznać otoczenie.

Żywy aparat fotograficzny

Tworzenie w parach żywych rzeźb w oparciu o komunikację niewerbalną.

Rzeźba

Ewaluacja polegająca na grupowym budowaniu zamku z klocków symbolizujących pozytywne i negatywne opinie osób uczestniczących.

Zamek "gładko-kanciasty"

Poznanie wyrażonej pisemnie opinii osób uczestniczących na temat różnych aspektów wymiany.

Latające opinie

Krótka gra integracyjna pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

Giełda liter

Wspólne stworzenie polsko-niemieckiego słownika.

Nasz słownik

Zabawa polegająca na próbie odnalezienia w grupie par wydających te same odgłosy.

Zbieranie par odgłosów

Ćwiczenie łączące indywidualną refleksję nad wymianą z pracą w parach i dzieleniem się opiniami na forum.

Oś czasu

Dynamiczna zabawa w kręgu pozwalająca utrwalić imiona.

Cip-Cap

Stworzenie wspólnej playlisty towarzyszącej grupie podczas spotkania.

Playlista – online

Refleksja nad pozytywnymi doświadczeniami z wymiany, dla których warto było wziąć w niej udział.

Podróż w przyszłość

Wypracowanie przez zespół prowadzący sposobów radzenia sobie z wyzwaniami podczas wymiany.

Trening w sytuacjach standardowych

Wyzwanie polegające na odliczeniu przez grupę od 1 do 17 bez porozumiewania się i kontaktu wzrokowego.

Odliczcie do siedemnastu!

Odkrywanie rytuałów powitalnych jako wprowadzenie do tematu różnic kulturowych.

Rytuały powitalne

Zorganizowanie wystawy fotograficznej jako podsumowanie wymiany.

Wystawa zdjęć

Intensywna sesja dzielenia się pomysłami na program wymiany.

World Café

Zespołowe szukanie przejawów różnorodności w okolicy i ich fotograficzne dokumentowanie.

Gra miejska: "W poszukiwaniu różnorodności"

Rozgrzewka muzyczna do utworu "Mój kask, on ma trzy rogi", w której słowa zastępowane są gestami.

Mój kask

Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla potencjalnych wyzwań podczas wymiany.

Stanie na głowie

Rytmiczna zabawa pozwalająca zapamiętać imiona osób z grupy.

Paweł i Gaweł

Zabawa polegająca na próbie odgadnięcia, kto decyduje o ruchach wykonywanych przez całą grupę.

Kto pokazuje ruch?

Zespołowa gra miejska polegająca na wymianie przedmiotów z osobami spotkanymi na ulicy.

Wymiana

Wykorzystanie zdjęć z wczesnych lat życia do poznania się oraz rozmowy o dzieciństwie w Polsce i w Niemczech.

Moje dzieciństwo

Indonezyjska wersja gry "Papier - nożyce - kamień" przełamująca bariery i wprowadzająca energię do grupy.

Fanklub

Gra kontaktowa w parach pozwalająca rozwijać współpracę, zaufanie i świadomość ciała.

Balansowanie w parach

Gra w polsko-niemieckie domino słowne.

Domino słowne

Ruchowa zabawa w kręgu pozwalająca uczyć się nowych słów i wyrażeń.

Jak się masz?

Tworzenie z pojedynczych liter wyrazów polskich i niemieckich zachęcające do współpracy i nauki języka

Do-słowny chaos

Pobudzająca gra, w której grupa za pomocą gestów imituje odgłosy deszczu.

Wywoływanie deszczu

Historia wymiany pozwalająca wrócić pamięcią do przeżytych chwil i emocji.

Podróż w czasie

Gra ruchowa w kręgu pozwalająca uczyć się nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Sałatka słowna

Wykorzystanie pantomimy do uczenia się nowych wyrażeń w obu językach.

Pantomimiczne przedstawienie sytuacji

Zgadywanie kto jest kim w grupie w oparciu o zapisane na kartkach wypowiedzi.

Mól zdaniowy

Wykorzystanie nowo poznanych zwrotów do drużynowego przeprowadzenia osoby z zamkniętymi oczami przez tor przeszkód.

Slalom z zamkniętymi oczami

Metoda pięciu palców pozwalająca poznać motywację młodzieży do wzięcia udziału w spotkaniu.

Moja dłoń

Praca ze zdjęciami zachęcająca do refleksji nad własnymi założeniami, stereotypami i uprzedzeniami.

Tu czy tam?

Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń spotkania w formie rysunków przypominających filmowe kadry.

Stop-klatka

Łączenie się w grupy na podstawie wylosowanych smakołyków.

Słodka niespodzianka

Wykorzystanie hasztagów do przedstawienia siebie i poznania innych podczas spotkania online.

3 hasztagi o sobie – online

Odgrywanie scenek z codziennego życia, w których zamiast słów można wykorzystać tylko dźwięki i odgłosy.

Ścieżka dźwiękowa

Zorganizowanie przez młodzież kiermaszu w celu promocji projektu i zebrania dodatkowych funduszy na wymianę.

Kawa i ciasto

Gra online typu memory pozwalająca uczyć się słów polskich i niemieckich.

Memogra – online

Ćwiczenie pozwalające osobom w grupach poznać się i poszukać tego, co je łączy.

To, co nas łączy – online

Odkrywanie przez młodzież miejscowości wymiany poprzez udział w interaktywnych zadaniach.

Gra miejska

Przeprowadzanie osób z zawiązanymi oczami przez szachownicę z pułapkami.

Bagno

Krótki przerywnik pozwalający odpocząć od ekranu komputera i siedzącej pozycji.

Przynieś coś, co... – online

Mini-zadania w zespołach pozwalające na poznanie się, kreatywne działanie i dobrą zabawę.

Grupy prezentowe

Zabawa pozwalająca przełamać barierę językową i nauczyć się nowych słów.

Co to jest?

Przygotowanie skrzyni ze skarbami, którą odkryją osoby uczestniczące w kolejnym spotkaniu.

Nasz skarb

Zabawa polegająca na próbie odgadnięcia wyrazów polskich i niemieckich pisanych palcem na plecach osób uczestniczących.

Głuchy telefon – pisanie na plecach

Wykorzystanie scenek do wypracowania reakcji na dyskryminujące wypowiedzi i zachowania.

Jak przeciwstawić się hasłom pełnym nienawiści?

Prezentowanie scenek w języku ojczystym tak, by odgadły je osoby z drugiego kraju.

TV

Kreatywne poznawanie się osób w grupie poprzez rysunki i zdjęcia na tablicy cyfrowej.

Prawda czy kłamstwo – online

Symulacja katastrofy statku morskiego pokazująca wartość grupowej współpracy.

Na pełnym morzu

Rozpoznawanie osób z grupy z narysowanych przez nie autoportretów.

Galeria VIP-ów

Udział w grze o nieznanych regułach pozwalający sprawdzić własne reakcje i przyjrzeć się przyjmowanym strategiom.

Gra w karty

Zabawa polegająca na uczeniu się nowych słów w oparciu o wymyślane do nich teatralne gesty.

Zielony Kapturek – online

Przeprowadzenie wywiadów na temat różnorodności ze spotkanymi w mieście osobami.

Akcja T-shirt

Ćwiczenie wykorzystujące kamery internetowe do poznania osób w grupie i sprawdzenia, co je ze sobą łączy.

Kto tak samo jak ja... – online

Dialog w ciszy pozwalający młodzieży wyrazić swoje myśli i podzielić się refleksją o Shoah.

Cichy dialog

Wykorzystanie dźwięków, melodii i obrazu do poznania kraju partnerskiego.

Krajobraz dźwięków

Stworzenie przed spotkaniem galerii online pozwalającej poznać osoby z grupy i poszukać wspólnych zainteresowań.

Nasza galeria – online

Sesja krótkich rozmów w parach pozwalająca poznać się i przełamać pierwsze lody.

Online speed dating

Rywalizacyjna gra drużynowa pozwalająca zapamiętać imiona.

Za kurtyną

Ćwiczenie wykorzystujące ruch i dźwięk do rozwoju współpracy i budowania zaufania w grupie.

Dźwięczące drzewa

Stworzenie galerii online pozwalającej poznać miejscowości osób uczestniczących.

Galeria online: Mój świat

Grupowe odgrywanie historii z użyciem melodii i gestów.

Mały rekin

Przedstawienie w formie rysunku oczekiwań osób uczestniczących wobec spotkania.

Co w sercu chowam…

Wykorzystanie metafory pizzy do poznania opinii osób uczestniczących o wymianie.

Pizza

Wernisaż stworzonych przez młodzież kolaży pokazujących przebieg spotkania.

Sztuka na pożegnanie

Gra wprowadzająca energię do grupy i pozwalająca zapamiętać imiona.

Trząsy-pląsy

Pantomimiczne "rozmowy" w zmieniających się parach pozwalające lepiej się poznać się i zapamiętać imiona.

Wywiad cebulkowy

Przejście przez stacje ewaluacyjne pozwalające ocenić i podsumować wymianę.

Ścieżka autorefleksji

Gra integracyjna polegająca na przesyłaniu impulsów do stojących w kręgu osób.

Impuls

Zabawa polegająca na próbie odgadnięcia, w czyich rękach znajduje się przekazywana potajemnie moneta.

Krummeln

Tworzenie indywidualnych herbów pozwalających lepiej się poznać osobom w grupie.

Herby

Gra ruchowa wprowadzająca dobry humor i energię do grupy.

Wygłodniały wąż

Tworzenie polsko-niemieckich drużyn przez składanie wymieszanych części puzzli.

Puzzle z widokówki

Moderowana rozmowa o przynależności geograficznej i kulturowej zachęcająca do refleksji nad stereotypami, uprzedzeniami i granicami tolerancji.

Po której stronie stoisz?

Gra z kolorowymi krawatami pozwalająca przełamać pierwsze lody i poznać osoby z grupy.

Krawaty

Runda jednego słowa podsumowującego dzień.

Jednym słowem

Kreatywny podział na grupy z wykorzystaniem typowych nazwisk polskich i niemieckich.

Kowalski spotyka Schmidta

Rozgrzewka na rozpoczęcie dnia z piosenką powitalną w języku migowym.

Jak mamy ciebie przywitać?

Ruchowa zabawa integracyjna zwiększająca energię grupy i poprawiająca samopoczucie.

Mrugnij do mnie

Przekazywanie w grupie polskich i niemieckich słów tak, by wróciły w niezmienionej postaci.

Głośny telefon

Wykorzystanie piosenek, gestów i pantomimy do poznania nowych słów i kultury muzycznej kraju partnerskiego.

Piosenka w gestach

Metoda poszerzająca wiedzę i uwrażliwiająca na zjawisko uchodźstwa.

Przekraczając granice

Uczenie się nowych słów w języku kraju partnerskiego podczas odgrywanych przez grupy scenek.

Przerwa na kawę

Odkrywanie podobieństw w języku polskim i niemieckim.

Podobieństwa

Quiz na temat osób w grupie pozwalający dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie nawzajem.

Quiz grupowy – online

Integracyjna zabawa polegająca na odegraniu walki bokserskiej w zwolnionym tempie, bez słów i dotyku.

Pojedynek bokserski

Ćwiczenie pozwalające poznać różne systemy wartości i sposoby interpretowania rzeczywistości.

Abigail

Ćwiczenie ruchowe wymagające współpracy i kreatywnych rozwiązań.

Wstajemy!

Wspólne stworzenie cyfrowej mapy miejscowości osób uczestniczących.

Grupowe mapowanie – online

Nauka zwrotów oraz artykulacji głosek charakterystycznych dla języka polskiego i niemieckiego.

John Dobro

Przekazanie informacji zwrotnej osobom z grupy w formie krótkich listów pożegnalnych.

Skrzynka na listy

Grupowe ćwiczenie integracyjne z wykorzystaniem ruchu i dźwięku.

W rytmie sztuka!

Poznawanie nazw różnych części ciała w języku kraju partnerskiego.

Kolana, stopy

Metoda na budowanie zaufania i współpracy polegająca na przenoszeniu osób z grupy na ramionach innych.

Z rąk do rąk

Interaktywny quiz online sprawdzający i rozwijający wiedzę na temat różnorodności, stereotypów, migracji.

Quiz kahoot!

Zachęcenie do refleksji nad korzyściami z wymiany poprzez stworzenie wspólnej instalacji przestrzennej.

Instalacja z wymiany

Dynamiczna zabawa pozwalająca na kreatywne uczenie się nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Wykrzyknienia

Wykorzystanie przedmiotów do przedstawienia siebie i poznania innych podczas spotkania online.

Opowiedz o sobie za pomocą przedmiotu – online

Uświadomienie różnych stylów zarządzania w zespole prowadzącym i ich wpływu na współpracę.

Gospodarstwo rolne

Dynamiczna gra pozwalająca na przełamanie bariery językowej i poznanie imion.

Zbieranie autografów

Improwizacja ruchowa rozwijająca świadomość własnego ciała oraz wrażliwość na innych.

Na niewidocznej nitce

Ruchowa metoda z muzyką pozwalająca poznać osoby z grupy.

Karuzela

Wykorzystanie metafory pociągu do poznania oczekiwań, potrzeb i obaw młodzieży związanych z wymianą.

Pociąg na wymianę

Gra integracyjna pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

Pozbieraj literki

Poznawanie podobieństw i różnic w alfabecie polskim i niemieckim oraz uczenie się nowych liter, dźwięków i słów.

Nie takie abecadło straszne...

Przekazanie osobom z grupy pozytywnej informacji zwrotnej w formie wiadomości w kopercie.

Sekretna wiadomość

Odkrywanie okolicy poprzez wyszukiwanie nazw i napisów oraz przysłuchiwanie się dźwiękom i wypowiedziom.

Językowe odkrywanie okolicy

Ustalenie szczegółów współpracy i zakresu odpowiedzialności w zespole prowadzącym.

Kto powinien, chciałby, mógłby?

Kreatywne poznawanie nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Instalacja ABC

Wypracowanie przez młodych ludzi pomysłów na akcje, działania i projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Kampanie, akcje i projekty

Zabawa z piłeczką pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

1–3 piłki

Rysowanie przedmiotów i nauka ich nazw w innych językach.

Słownik obrazkowy

Uczenie się nowych słów poprzez szukanie skojarzeń.

5 Sekund

Wykorzystanie rytmów i gestów do zapamiętania imion osób w grupie.

Plask – trach – bęc

Wspólne rozwiązywanie problemu wzmacniające współpracę w grupie.

Rozplątywanie supła

Ustawianie się na skalach w przestrzeni pozwalające osobom z grupy poznać się nawzajem.

Skala przestrzenna

Poznanie w interaktywny sposób tradycji świątecznych w kraju partnerskim.

Święta kalendarzowe

Gra z balonami pozwalająca poznać osoby z grupy.

Speed dating z balonami

Grupowe generowanie pomysłów na promocję polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Generator działań

Włączenie młodych ludzi z obu krajów w przygotowanie i realizację wymiany.

Wszystko w waszych rękach!

Wykorzystanie pantomimy do wyrażenia obaw wobec spotkania i wypracowania grupowego kodeksu zasad.

Alarm ostrzegawczy

Nauka tańców z różnych regionów Polski i Niemiec.

Tańce integracyjne i towarzyskie z różnych krajów

Grupowe tworzenie historii komiksowych w oparciu o inspiracje muzyczne.

Komiks z nut

Stworzenie grupowego komiksu pokazującego wymianę lub jej wybrany fragment.

Komiks

Odgadywanie zdań polskich i niemieckich przedstawionych za pomocą pantomimy.

Pantomima – online

Gra z piłką pozwalająca poznać słowa wyrażające zgodę lub odmowę w obu językach.

I tak, i nie

Ćwiczenie integracyjne pozwalające osobom w grupie poznać się i zobaczyć, co mają ze sobą wspólnego.

Nad morzem lubię...

Zabawa ruchowa mająca na celu rozluźnienie grupy i naukę prostych słów w innych językach.

Dziuple wiewiórek

Zabawa polegająca na przeprowadzeniu osób z zamkniętymi oczami przez wirtualny labirynt.

Droga przez labirynt – online

Wykorzystanie różnych technik artystycznych do stworzenia kalendarza ze świętami, zwyczajami i przysłowiami obu krajów.

Kalendarz naszego życia

Zabawa integracyjna z pantomimą pozwalająca poznać imiona i hobby osób w grupie.

Imię i gest – online

Anonimowe dzielenie się odczuciami i wrażeniami po intensywnych i angażujących punktach programu.

Papierowa harmonijka

Poznanie idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie symulacji zarządzania wspólnym zbiornikiem wodnym.

Fishbanks

Gra zespołowa pozwalająca na przełamanie bariery językowej i poznanie nowych słów.

A–Z

Dzielenie się tym, co ukształtowało osoby uczestniczące w oparciu o indywidualną refleksję i wizualizację.

Kwiat tożsamości

Ćwiczenie z wykorzystaniem szarf wymagające grupowej współpracy.

Magiczne obręcze

Pisanie listu do siebie z przyszłości zachęcające do refleksji nad własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

List do siebie

Wymyślenie i wdrożenie przez grupę strategii przejścia z jednego punktu do drugiego przez wyimaginowany ocean.

Przejście przez ocean

Dynamiczny wyścig poduszek między dwiema drużynami.

Łapanie poduszek

Interaktywna gra z kartami językowymi MEMOGRA pozwalająca uczyć się nowych słów w obu językach.

Memogra

Wykorzystanie metafory owocu do zwiększenia świadomości różnic indywidualnych oraz wrażliwości na stereotypy i uprzedzenia.

Cytryny

Symulowana wyprawa na zakupy zachęcająca do refleksji nad warunkami produkcji i skutkami konsumpcji.

Krytyczny spacer po sklepach

Analiza profilu grupy stworzonego na podstawie kwestionariuszy.

Dziś już...

Zespołowa gra miejska pozwalająca odkryć (nie)równości płci w różnych obszarach życia.

City Bound "Bez plecaka płciowego"

Rywalizacyjna gra zespołowa polegająca na zbieraniu liter do ułożenia wyrazów polskich i niemieckich.

Bieg po literki