Wybierz filtry

Wybierz filtry

278 wyników
Ergebnisse

Stworzenie przez młodzież cyrkowego spektaklu z ważnym przesłaniem społecznym.

Nowy Cyrk

Kreatywne poznawanie się osób w grupie poprzez rysunki i zdjęcia na tablicy cyfrowej.

Prawda czy kłamstwo – online

Uczenie się nowych słów w języku kraju partnerskiego podczas odgrywanych przez grupy scenek.

Przerwa na kawę

Metoda relaksacyjna polegająca na grupowym masażu w kręgu.

Masaż pleców

Wykorzystanie metafory walizki do uczenia się nazw przedmiotów w języku kraju partnerskiego.

Pakuję walizkę...

Przekazanie osobom z grupy pozytywnych informacji zwrotnych na kartkach przymocowanych do pleców.

Gorące plecy

Interaktywna metoda tworzenia par.

Romeo szuka Julii

Dynamiczna gra w kręgu pozwalająca zapamiętać imiona osób z grupy.

Mam cię!

Integracyjna gra z balonami pozwalająca poznać imiona osób z grupy.

Jarmark

Dokumentowanie przez osoby uczestniczące przebiegu spotkania oraz procesu uczenia się.

Pamiętnik z podróży

Ćwiczenie zapoznawcze przełamujące pierwsze lody i pozwalające poznać osoby z grupy.

Bingo

Interaktywna gra planszowa pogłębiająca wiedzę o procesach demokratycznych, władzy i sprawiedliwości społecznej.

Gra o czekoladę

Symulacja katastrofy statku morskiego pokazująca wartość grupowej współpracy.

Na pełnym morzu

Rytmiczna gra z klaskaniem pozwalająca uczyć się nowych słów w obu językach.

Milch - Mleko

Ćwiczenie integracyjne polegające na rysowaniu osoby z pary bez patrzenia i komunikowania się.

Przypatrz się uważnie!

Ćwiczenie integracyjne wymagające grupowej współpracy i kreatywnego podejścia do wyzwania.

Lina

Refleksja nad własnym stylem życia i jego wpływem na innych ludzi i środowisko.

Ślad ekologiczny

Gra integracyjna, w której osoby uczestniczące muszą się bez słów odnaleźć się w różnych rodzinach.

Rodzina Müller – Rodzina Królewski

Zabawa polegająca na odgrywaniu roli „odbiornika radiowego” nadającego różne audycje.

Stacja radiowa

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Ćwiczenie zapoznawcze polegające na przedstawieniu osoby z pary za pomocą narysowanych symboli.

Zagadka z symbolami

Poszukiwanie sposobów wyjścia z nietypowej sytuacji rozwijające kreatywność w grupie.

MacGyver – online

Zabawa językowa polegająca na wykorzystaniu gestów, mimiki i rysunków do poznawania nowych słów.

Ulubione Słowa

Przekazanie sobie w grupie pozytywnej informacji zwrotnej.

Gorące krzesło

„Brave Festival” jako inspiracja do poznania kultury kraju partnerskiego oraz dostrzeżenia i docenienia różnorodności.

Brave Festival na wymianie

Gra polegająca na odgadywaniu narysowanych pojęć w trzech językach.

Kalambury

Rysowanie obrazka na podstawie opisu ustnego pozwalające uczyć się nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Rysowanie ze słuchu – online

Symulacja kasyna pozwalająca uczyć się nowych słów związanych z kolorami i liczbami.

Kasyno

Grupowe ćwiczenie integracyjne z wykorzystaniem ruchu i dźwięku.

W rytmie sztuka!

Energetyczna zabawa ruchowa pozwalająca uczyć się liczebników w obu językach.

Loteria liczbowa

Podróż fikcyjnym pociągiem jako impuls do refleksji nad własnymi uprzedzeniami oraz mechanizmem ich powstawania.

Podróż ekspresem transeuropejskim

Gra z kolorowymi krawatami pozwalająca przełamać pierwsze lody i poznać osoby z grupy.

Krawaty

Zbadanie satysfakcji z programu dnia poprzez aplauz wyrażony oklaskami.

Aplauz

Ćwiczenie w kręgu wymagające koncentracji i szybkich reakcji na usłyszane hasła.

Sipp – Sepp – Hopp – Boing

Kreatywne poszukiwanie rozwiązań dla potencjalnych wyzwań podczas wymiany.

Stanie na głowie

Rywalizacyjna gra dwóch zespołów polegająca na łapaniu osób z przeciwnej drużyny.

Hutututu

Dynamiczna gra drużynowa pozwalająca uczyć się nowych słów w drugim języku.

Łap czapkę!

Moderowana rozmowa o przynależności geograficznej i kulturowej zachęcająca do refleksji nad stereotypami, uprzedzeniami i granicami tolerancji.

Po której stronie stoisz?

Odgadywanie przysłów polskich i niemieckich prezentowanych za pomocą pantomimy.

Kalambury z przysłowiami

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Zespołowa gra miejska pozwalająca odkryć (nie)równości płci w różnych obszarach życia.

City Bound "Bez plecaka płciowego"

Gra terenowa polegająca na odnajdowaniu w okolicy miejsc przedstawionych na zdjęciach.

Szlak zdjęciowy

Refleksja w zespole prowadzącym nad różnymi podejściami do pracy pedagogicznej i ich wpływem na współpracę.

Mistrz ceremonii czy wysłuchiwania żalów

Odgrywanie scenek z codziennego życia bez użycia słów.

Ścieżka dźwiękowa

Refleksja nad ważnymi aspektami życia młodych ludzi w oparciu o wymianę myśli i wizualizację.

Wspominki z mojego życia

Ćwiczenie pozwalające osobom w grupach poznać się i poszukać tego, co je łączy.

To, co nas łączy – online

Zabawa ruchowa pozwalająca uczyć się nazw liczebników w drugim języku.

Molekuły

Tworzenie obrazów jako ilustracji do usłyszanej muzyki.

Muzyczne skojarzenia

Grupowa zabawa ruchowa pozwalająca sprawdzić, co łączy ze sobą osoby uczestniczące.

Wszyscy, którzy...

Ćwiczenie z wykorzystaniem obręczy gimnastycznych wymagające grupowej współpracy.

Magiczne obręcze

Ruchowa zabawa integracyjna zwiększająca energię grupy i poprawiająca samopoczucie.

Mrugnij do mnie

Przygotowanie i wysłanie wirtualnych pocztówek do osób z grupy partnerskiej.

Poczta hybrydowa

Integracyjna gra ruchowa budująca zaufanie w grupie.

Tam i z powrotem

Gra z piłeczką jako wstęp do wspólnego ustalenia norm i zasad współpracy w grupie.

Piłeczka

Rozgrzewka pozwalająca zobaczyć indywidualne różnice w postrzeganiu i doświadczaniu czasu.

Poczucie czasu

Szukanie cech, zamiłowań i zainteresowań łączących osoby w grupie.

Tak jak ty

Praca ze zdjęciami zachęcająca do refleksji nad własnymi założeniami, stereotypami i uprzedzeniami.

Tu czy tam?

Ćwiczenie na współpracę grupową pozwalające poznać imiona osób uczestniczących.

Atol

Odgrywanie scen uwrażliwiające na inne sposoby widzenia i interpretowania rzeczywistości.

Odgadywanie obrazów

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Gra ruchowa wprowadzająca dobry humor i energię do grupy.

Wygłodniały wąż

Odgrywanie scenek pozwalających podsumować spotkanie i przygotować się do powrotu do domu.

Witamy w domu!

Stworzenie par poprzez wymianę uścisków dłoni.

Uścisk dłoni

Stworzenie grupowego kolażu ze zdjęć jako podsumowanie spotkania.

Kolaż ze zdjęć

Kooperacyjna gra z piłeczką zwiększająca poziom energii w grupie.

Przerzuć piłkę nad linką

Poznawanie znaków specjalnych i charakterystycznych dźwięków drugiego języka.

Njä bujmy schjä jänsyka

Dynamiczna zabawa pozwalająca na kreatywne uczenie się nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Wykrzyknienia

Wymyślenie i wdrożenie przez grupę strategii przejścia przez wyimaginowany ocean.

Przejście przez ocean

Zabawa w kręgu z wykorzystaniem języka migowego.

Jako tako

Symulacja handlu światowego pozwalająca zrozumieć i odczuć zależności między krajami bogatymi i biednymi oraz poznać przyczyny i konsekwencje globalnych powiązań.

Rzeczywistość globalna

Ćwiczenie integracyjne pozwalające osobom w grupie poznać się i zobaczyć, co je ze sobą łączy.

Zmiana lokalizacji

Quiz poszerzający wiedzę o kraju sąsiedzkim.

Quiz wiedzy o kraju sąsiada

Zaznaczanie na mapie miejsc zamieszkania osób uczestniczących wraz z notką biograficzną.

Notka biograficzna

Uświadomienie różnych stylów zarządzania w zespole prowadzącym i ich wpływu na współpracę.

Gospodarstwo rolne

Wykorzystanie metafory pizzy do poznania opinii osób uczestniczących o wymianie.

Pizza

Zespołowe wycieczki z kamerą pokazujące polską i niemiecką rzeczywistość szkolną.

School Tour – online

Gra integracyjna pozwalająca dzięki gestom zapamiętać imiona osób w grupie.

Gesty

Poznanie idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie symulacji zarządzania lasem gospodarczym.

ForesTRY

Zabawa pozwalająca uczyć się nowych słów i przełamać barierę językową.

Co to jest?

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Uczenie się nowych słów w oparciu o wymyślane do nich teatralne gesty.

Zielony Kapturek

Kompletowanie zdań w trzech językach pozwalające odkryć różnice w ich strukturze.

Puzzle ze zdań

Odkrywanie rytuałów powitalnych jako wprowadzenie do tematu różnic kulturowych.

Rytuały powitalne

Ćwiczenie na pobudzenie empatii zachęcające do spojrzenia na świat oczami innej osoby.

Ramka

Odgadywanie piosenek śpiewanych przez mieszający się chór głosów.

Puzzle akustyczne

Zespołowa gra terenowa pozwalająca z pomocą mieszkających w okolicy osób poznać najbliższe otoczenie i przełamać barierę językową.

Miasto X w waszych oczach

Przypominająca "ciuciubabkę" gra pozwalająca nauczyć się nowych słów w języku obcym.

Dom, w którym straszy

Przejście przez stacje ewaluacyjne pozwalające ocenić i podsumować wymianę.

Ścieżka autorefleksji

Odgadywanie zdań polskich i niemieckich przedstawionych za pomocą pantomimy.

Pantomima – online

Rozgrzewka polegająca na próbie utrzymania równowagi w parach.

Równowaga

Ćwiczenie integracyjne pozwalające sprawdzić, jakie cechy, przekonania i wartości dzielą osoby z grupy i co je od siebie odróżnia.

Określenie kierunku

Stworzenie map i krajobrazów przestrzennych pozwalających poznać Polskę i Niemcy.

Krajobraz na wyciągnięcie ręki

Metoda na początek spotkania online pozwalająca nawiązać kontakt i przełamać barierę językową.

Cześć, jak się masz? – online

Krótki przerywnik w spotkaniu online z wykorzystaniem ruchu i muzyki.

Kto pokazuje ruch? – online

Dynamiczna gra ruchowa pozwalająca poznać nazwy kolorów w drugim języku.

Kolory kolana

Uczenie się imion osób z grupy w grze wymagającej koncentracji i szybkiej zmiany miejsca.

Moje miejsce!

Stworzenie inscenizacji do dwujęzycznej wersji wiersza „Lokomotywa”.

Polsko-niemiecka lokomotywa

Gra ruchowa w kręgu pozwalająca uczyć się nowych słów w drugim języku.

Sałatka słowna

Ćwiczenie polegające na dopasowaniu głosu i ruchu ciała do rytmu muzyki.

Muzyka ciała

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Symulacja wysp na morzu zachęcająca do współpracy i uczenia się słów związanych z pogodą.

Wyspa

Udzielenie przez osoby uczestniczące informacji zwrotnej na temat wymiany za pomocą palców dłoni.

Podręczna ewaluacja

Grupowe śpiewanie znanej piosenki z nowymi słowami.

Melodia słów

Rozszyfrowywanie treści artykułów z gazet poprzez analizę znajomych słów czy obrazów.

Odszyfrowywanie gazety

Metoda na budowanie zaufania i współpracy polegająca na przenoszeniu osób z grupy na ramionach innych.

Z rąk do rąk

Wspólne planowanie akcji, projektów i strategii zmian zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Piramida zrównoważonego rozwoju*

Analiza spotkania pod kątem (nie)zrównoważonego rozwoju i zebranie pomysłów na wymianę przyjazną dla klimatu.

Szczyt klimatyczny

Wspólne rozwiązywanie problemu wzmacniające współpracę w grupie.

Rozplątywanie supła

Zabawa polegająca na odgadywaniu, które z usłyszanych historii z życia są prawdziwe.

Prawda – nieprawda

Zwiększenie świadomości różnic indywidualnych oraz wrażliwości na stereotypy i uprzedzenia.

Cytryny

Odkrywanie miejsca wymiany i związanych z nim nowych słów polskich i niemieckich.

Odkrywanie domu

Dzielenie się najważniejszymi momentami z wymiany jako podsumowanie spotkania.

Gdy zamykam oczy, widzę...

Rozmowy z osobami z różnych grup i środowisk, które jako żywe "książki" opowiadają o swoim życiu.

Żywa biblioteka

Odnajdywanie słów, które brzmią identycznie lub bardzo podobnie w trzech językach.

Internacjonalizmy

Dynamiczna zabawa w kręgu pozwalająca utrwalić imiona.

Cip-Cap

Stworzenie grup poprzez łączenie pasujących do siebie przedmiotów.

Igła i nitka

Odgrywanie w parach roli osoby fotografującej i aparatu pozwalające lepiej poznać otoczenie.

Żywy aparat fotograficzny

Tworzenie w parach żywych rzeźb w oparciu o komunikację niewerbalną.

Rzeźba

Ewaluacja polegająca na budowaniu zamku z klocków symbolizujących pozytywne i negatywne opinie.

Zamek "gładko-kanciasty"

Twórcza praca z obrazem pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania osób uczestniczących.

Wyspa spotkań

Rysowanie przedmiotów i nauka ich nazw w innych językach.

Słownik obrazkowy

Wersja gry "Papier–nożyce–kamień" polegająca na naśladowaniu różnych zwierząt i osiągnięciu najwyższego stopnia ewolucji.

Ewolucja

Stworzenie wspólnej playlisty towarzyszącej grupie podczas spotkania.

Playlista – online

Rywalizacja między zespołami budującymi konstrukcję zdolną do utrzymania pianki marshmallow.

Marshmallow Challenge

Nauka tańców z różnych regionów Polski i Niemiec.

Tańce integracyjne i towarzyskie z różnych krajów

Anonimowe dzielenie się odczuciami i wrażeniami po intensywnym i angażującym punkcie programu.

Papierowa harmonijka

Intensywna sesja dzielenia się oczekiwaniami i pomysłami na program wymiany.

Wymiana tuż, tuż

Zorganizowanie wystawy fotograficznej jako podsumowanie wymiany.

Wystawa zdjęć

Zespołowe szukanie przejawów różnorodności w okolicy i ich fotograficzne dokumentowanie.

Gra miejska: "W poszukiwaniu różnorodności"

Rozgrzewka muzyczna do utworu "Mój kask, on ma trzy rogi", w której słowa zastępowane są gestami.

Mój kask

Podział na grupy na podstawie kolorowych oznaczeń przy siedzeniach.

Kolorowe plamki

Wypracowanie pomysłów na realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz sposobów wprowadzenia ich w życie.

Warsztat przyszłości

Zabawa polegająca na próbie odgadnięcia, kto decyduje o ruchach wykonywanych przez całą grupę.

Kto pokazuje ruch?

Gra w kręgu, w której trzy osoby muszą szybko utworzyć wskazaną figurę.

Mikser

Zabawa polegająca na przeprowadzeniu osób z zamkniętymi oczami przez wirtualny labirynt.

Droga przez labirynt – online

Gra integracyjna wymagająca koncentracji i szybkich reakcji.

Uderz w stół

Podsumowanie spotkania online za pomocą jednego słowa.

Jednym słowem – online

Gra w polsko-niemieckie domino słowne.

Domino słowne

Tworzenie z pojedynczych liter wyrazów polskich i niemieckich zachęcające do współpracy i nauki języka

Do-słowny chaos

Wykorzystanie kamer internetowych do sprawdzenia, co łączy różne osoby w grupie.

Kto tak samo jak ja... – online

Wywiady w tridemach pozwalające poznać osoby z grupy i przełamać pierwsze lody.

Wywiad w tridemach

Pobudzająca gra, w której grupa za pomocą gestów imituje odgłosy deszczu.

Wywoływanie deszczu

Poznawanie trudnych głosek i dźwięków w języku polskim, niemieckim i francuskim.

Dyktando dźwiękowe

Gra strategiczna między dwoma drużynami, których celem jest przejęcie wszystkich miejsc w parlamencie.

Parlament

Wykorzystanie pantomimy do uczenia się nowych wyrażeń w obu językach.

Pantomimiczne przedstawienie sytuacji

Zgadywanie kto jest kim w grupie w oparciu o zapisane na kartkach wypowiedzi.

Mól zdaniowy

Metoda pięciu palców pozwalająca poznać motywację młodzieży do wzięcia udziału w spotkaniu.

Moja dłoń

Akcja malowania symboli na koszulkach jako sposób na przekazanie pozytywnej informacji zwrotnej.

Posag

Wykorzystanie piosenek, gestów i pantomimy do poznania nowych słów i kultury muzycznej kraju partnerskiego.

Piosenka w gestach

Poznawanie podobieństw i różnic w alfabecie polskim i niemieckim oraz uczenie się nowych liter, dźwięków i słów.

Nie takie abecadło straszne...

Stworzenie przed spotkaniem galerii online pozwalającej poznać osoby z grupy i poszukać wspólnych zainteresowań.

Nasza galeria – online

Odgrywanie scenek związanych z poranną toaletą pozwalające uczyć się nowych słów w językach partnerskich.

Poranna toaleta

Łączenie się w grupy na podstawie wylosowanych smakołyków.

Słodka niespodzianka

Zestaw pytań na sesję online pozwalających osobom w grupie lepiej się poznać.

Poznawanie się poprzez odpowiedzi na pytania – online

Zorganizowanie przez młodzież kiermaszu w celu promocji projektu i zebrania dodatkowych funduszy na wymianę.

Kawa i ciasto

Gra online typu memory pozwalająca uczyć się słów polskich i niemieckich.

Memogra – online

Odgrywanie scenek uwrażliwiające na różne sposoby postrzegania i interpretowania rzeczywistości.

(Re)konstrukcja scenek

Mini-zadania w zespołach pozwalające na poznanie się, kreatywne działanie i dobrą zabawę.

Grupy prezentowe

Krótki przerywnik pozwalający odpocząć od ekranu komputera i siedzącej pozycji.

Przynieś coś, co... – online

Przeprowadzanie osób z zawiązanymi oczami przez szachownicę z pułapkami.

Bagno

Tworzenie w grupach trójjęzykowego słowniczka z SMS-owymi skrótami i emotikonami.

SMS-owy leksykon

Przygotowanie skrzyni ze skarbami dla osób, które wezmą udział w kolejnym spotkaniu.

Nasz skarb

Ćwiczenie pozwalające poznać różne systemy wartości i sposoby interpretowania rzeczywistości.

Abigail

Próba odgadnięcia wyrazów polskich i niemieckich pisanych palcem na plecach osób uczestniczących.

Głuchy telefon – pisanie na plecach

Wykorzystanie hasztagów do przedstawienia siebie i poznania innych podczas spotkania online.

3 hasztagi o sobie – online

Odgadywanie scenek prezentowanych przez grupy narodowe w ich języku.

TV

Wykorzystanie scenek do wypracowania reakcji na dyskryminujące wypowiedzi i zachowania.

Jak przeciwstawić się hasłom pełnym nienawiści?

Krótka zabawa pozwalająca nawiązać kontakt i poznać imiona osób w grupie.

Bazar imion

Zabawa polegająca na uczeniu się nowych słów w oparciu o wymyślane do nich teatralne gesty.

Zielony Kapturek – online

Udział w grze o nieznanych regułach pozwalający sprawdzić własne reakcje i przyjrzeć się przyjmowanym strategiom.

Gra w karty

Odkrywanie przestrzeni poprzez obecne w niej słowa i dźwięki.

Językowe odkrywanie okolicy

Improwizacja ruchowa rozwijająca świadomość własnego ciała oraz wrażliwość na innych.

Na niewidocznej nitce

Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń spotkania w formie rysunków przypominających filmowe kadry.

Stop-klatka

Gra wprowadzająca energię do grupy i pozwalająca zapamiętać imiona.

Trząsy-pląsy

Poznanie wyrażonej pisemnie opinii osób uczestniczących na temat różnych elementów programu lub aspektów wymiany.

Latające opinie

Ćwiczenie ruchowe wymagające koordynacji i współpracy.

Wstajemy!

Wykorzystanie dźwięków, melodii i obrazu do poznania kraju partnerskiego.

Krajobraz dźwięków

Dialog w ciszy pozwalający młodzieży wyrazić swoje myśli i podzielić się refleksją o Shoah.

Cichy dialog

Wykorzystanie rysunków do nauki nowych słów z różnych obszarów tematycznych.

Welocyped

Rywalizacyjna gra drużynowa pozwalająca zapamiętać imiona.

Za kurtyną

Sesja krótkich rozmów w parach pozwalająca poznać się i przełamać pierwsze lody.

Online speed dating

Gra kontaktowa w parach pozwalająca rozwijać współpracę, zaufanie i świadomość ciała.

Balansowanie w parach

Stworzenie galerii online pozwalającej poznać miejscowości osób uczestniczących.

Galeria online: Mój świat

Ćwiczenie na budowanie zaufania polegające na prowadzeniu przez tor przeszkód osoby z zasłoniętymi oczami.

Droga przez labirynt

Grupowe odgrywanie historii z użyciem melodii i gestów.

Mały rekin

Przedstawienie w formie rysunku oczekiwań osób uczestniczących wobec spotkania.

Co w sercu chowam…

Poznanie idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie symulacji zarządzania wspólnym zbiornikiem wodnym.

Fishbanks

Rytmiczna zabawa pozwalająca zapamiętać imiona osób w grupie lub nowe słowa w drugim języku.

Paweł i Gaweł

Wernisaż stworzonych przez młodzież kolaży pokazujących przebieg spotkania.

Sztuka na pożegnanie

Gra w podawanie przedmiotów pozwalająca rozwijać współpracę i utrwalić imiona.

Podaj do mnie!

Wyzwanie polegające na odliczeniu przez grupę do siedemnastu bez porozumiewania się i kontaktu wzrokowego.

Odliczcie do siedemnastu!

Pantomimiczne "rozmowy" w zmieniających się parach pozwalające lepiej się poznać i przełamać lody.

Wywiad cebulkowy

Ewaluacja dnia na podstawie indywidualnych kwestionariuszy i refleksji w grupie.

Dziś już...

Zabawa polegająca na próbie odgadnięcia, w czyich rękach znajduje się przekazywana potajemnie moneta.

Krummeln

Tworzenie indywidualnych herbów pozwalających lepiej się poznać osobom w grupie.

Herby

Opowieść o wymianie pozwalająca wrócić pamięcią do przeżytych chwil i emocji.

Podróż w czasie

Interaktywny quiz pozwalający lepiej poznać osoby z grupy.

Quiz grupowy – online

Poznanie w interaktywny sposób tradycji świątecznych w kraju partnerskim.

Święta kalendarzowe

Ćwiczenie wykorzystujące ruch i dźwięk do rozwoju współpracy i budowania zaufania w grupie.

Dźwięczące drzewa

Zabawa imienna, w której każda osoba przedstawia się gestem powtarzanym jak fala przez całą grupę.

Fala imion

Runda jednego słowa podsumowującego dzień.

Jednym słowem

Poznanie różnych stylów pedagogicznych w zespole prowadzącym i wypracowanie wspólnego sposobu działania.

Kwestia stylu

Indonezyjska wersja gry "Papier - nożyce - kamień" wprowadzająca energię do grupy.

Fanklub

Gra ruchowa pozwalająca uczyć się nazw liczebników w języku kraju partnerskiego.

Zwinne cyferki

Zabawa pozwalająca uczyć się nowych wyrażeń i słów w drugim języku.

Gdzie są kwiaty?

Metoda poszerzająca wiedzę i uwrażliwiająca na zjawisko uchodźstwa.

Przekraczając granice

Zabawa z zawiązanymi oczami pozwalająca uczyć się nowych słów w drugim języku.

Podawanie przedmiotu

Wypracowanie przez zespół prowadzący sposobów radzenia sobie z wyzwaniami podczas wymiany.

Toolbox pedagogiczny

Krótka gra integracyjna pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

Giełda liter

Odkrywanie podobieństw w języku polskim i niemieckim.

Podobieństwa

Tworzenie przez grupę pamiętnika z najważniejszymi elementami wymiany.

Pamiętnik

Przekazywanie w grupie polskich i niemieckich słów tak, by wróciły w niezmienionej postaci.

Głośny telefon

Wykorzystanie karteczek samoprzylepnych do uczenia się. nowych słów w obu językach.

Post-it

Uczenie się nazw różnych części ciała przy pomocy piosenki "Głowa, ramiona, kolana, pięty".

Głowa, ramiona

Składanie bez użycia słów kwadratów z wymieszanych części tangramu.

Tangram

Odkrywanie przez młodzież miejscowości wymiany poprzez udział w interaktywnych zadaniach.

Gra miejska

Wspólne stworzenie cyfrowej mapy miejscowości osób uczestniczących.

Grupowe mapowanie – online

Gra integracyjna z wykorzystaniem gestów pozwalająca zapamiętać imiona osób w grupie.

Zagrajcie moje imię!

Podsumowanie dnia polegające na uzupełnieniu arkusza niedokończonych zdań.

Podsumowanie dnia

Nauka zwrotów oraz artykulacji głosek charakterystycznych dla języka polskiego i niemieckiego.

John Dobro

Zabawa polegająca na próbie odnalezienia w grupie par wydających te same odgłosy.

Zbieranie par odgłosów

Poznawanie nazw różnych części ciała w języku kraju partnerskiego.

Kolana, stopy

Interaktywny quiz online sprawdzający i rozwijający wiedzę na temat różnorodności, stereotypów, migracji.

Quiz kahoot!

Gra integracyjna polegająca na przesyłaniu impulsów do stojących w kręgu osób.

Impuls

Wykorzystanie przedmiotów do przedstawienia siebie i poznania innych podczas spotkania online.

Opowiedz o sobie za pomocą przedmiotu – online

Kreatywny podział na grupy z wykorzystaniem typowych nazwisk polskich i niemieckich.

Kowalski spotyka Schmidta

Poznanie jak największej liczby imion osób w grupie i zapisanie ich w formie krzyżówki.

Krzyżówka imion

Grupowe rysowanie portretów osób uczestniczących i poznawanie słownictwa dotyczącego części twarzy.

Portrety

Wykorzystanie metafory walizki, kosza i pralki do oceny spotkania przez młodzież.

Walizka, pralka, kosz

Zabawa integracyjna polegająca na rzucaniu do siebie niewidocznych przedmiotów.

Rzucanie odgłosami

Ruchowa metoda z muzyką pozwalająca poznać osoby z grupy.

Karuzela

Dzielenie się tym, co ukształtowało osoby uczestniczące w oparciu o indywidualną refleksję i wizualizację.

Kwiat tożsamości

Wykorzystanie nowo poznanych zwrotów do drużynowego przeprowadzenia osoby z zamkniętymi oczami przez tor przeszkód.

Slalom z zamkniętymi oczami

Stworzenie przez młodzież labiryntu symbolizującego spotykane na co dzień wyzwania.

Labirynt

Gra integracyjna pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

Pozbieraj literki

Ustalenie szczegółów współpracy i zakresu odpowiedzialności w zespole prowadzącym.

Kto powinien, chciałby, mógłby?

Ćwiczenie rozgrzewkowe na koncentrację z wykorzystaniem gestów, dźwięków i słów

Liczenie w parach

Przekazanie osobom z grupy pozytywnej informacji zwrotnej w formie wiadomości w kopercie.

Sekretna wiadomość

Kreatywne poznawanie nowych słów w języku kraju partnerskiego.

Instalacja ABC

Wspólne stworzenie polsko-niemieckiego słownika.

Nasz słownik

Wypracowanie przez młodych ludzi pomysłów na akcje, działania i projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Kampanie, akcje i projekty

Zabawa z piłeczką pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób z grupy.

1–3 piłki

Grupowa zabawa z miotłą pozwalająca poznać i zapamiętać imiona osób w grupie.

Miotło, stój!

Uwrażliwienie na inne perspektywy kulturowe przez poznanie map świata pochodzących z innych krajów i kontynentów.

Mapa świata

Rozpoznawanie osób z grupy na podstawie narysowanych przez nie autoportretów.

Galeria VIP-ów

Uczenie się nowych słów poprzez szukanie skojarzeń.

5 Sekund

Włączenie młodych ludzi z obu krajów w przygotowanie i realizację wymiany.

Wszystko w waszych rękach!

Ustawianie się na skalach w przestrzeni pozwalające osobom z grupy poznać się nawzajem.

Skala przestrzenna

Gra z balonami pozwalająca poznać osoby z grupy.

Speed dating z balonami

Tworzenie polsko-niemieckich drużyn za pomocą wymieszanych puzzli z widokówek.

Puzzle z widokówki

Wykorzystanie pantomimy do wyrażenia obaw wobec spotkania i wypracowania grupowego kodeksu zasad.

Alarm ostrzegawczy

Stworzenie piramidy wartości społecznych i religijnych jako impuls do rozmowy o ich roli w życiu młodych ludzi.

Piramida

Wykorzystanie rytmów i gestów do zapamiętania imion osób w grupie.

Plask – trach – bęc

Wizualno-ruchowa metoda zachęcająca do refleksji nad własnymi założeniami i sądami o innych ludziach.

Stopy

Grupowe tworzenie historii komiksowych w oparciu o inspiracje muzyczne.

Komiks z nut

Grupowe generowanie pomysłów na promocję polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Generator działań

Dynamiczna gra pozwalająca na przełamanie pierwszej bariery językowej i poznanie imion.

Zbieranie autografów

Gra z piłką pozwalająca poznać słowa wyrażające zgodę lub odmowę w obu językach.

I tak, i nie

Integracyjna zabawa polegająca na odegraniu walki bokserskiej w zwolnionym tempie, bez słów i dotyku.

Pojedynek bokserski

Refleksja nad różnorodnością w oparciu o pracę w grupach i wywiady w terenie.

Akcja T-shirt

Zabawa ruchowa mająca na celu rozluźnienie grupy i naukę prostych słów w innych językach.

Dziuple wiewiórek

Stworzenie grupowego komiksu pokazującego wymianę lub jej wybrany fragment.

Komiks

Wykorzystanie różnych technik artystycznych do stworzenia kalendarza ze świętami, zwyczajami i przysłowiami obu krajów.

Kalendarz naszego życia

Zabawa integracyjna z pantomimą pozwalająca poznać imiona i hobby osób w grupie.

Imię i gest – online

Gra zespołowa pozwalająca na przełamanie bariery językowej i poznanie nowych słów.

A–Z

Wykorzystanie zdjęć z wczesnych lat życia do poznania się oraz rozmowy o dzieciństwie w Polsce i w Niemczech.

Moje dzieciństwo

Zachęcenie do refleksji nad korzyściami z wymiany poprzez stworzenie wspólnej instalacji przestrzennej.

Instalacja z wymiany

Ćwiczenie integracyjne pozwalające osobom w grupie poznać się i zobaczyć, co mają ze sobą wspólnego.

Nad morzem lubię...

Pisanie listu do siebie z przyszłości zachęcające do refleksji nad własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

List do siebie

Ćwiczenie łączące indywidualną refleksję nad wymianą z pracą w parach i dzieleniem się opiniami na forum.

Oś czasu

Interaktywna gra z kartami językowymi MEMOGRA pozwalająca uczyć się nowych słów w obu językach.

Memogra

Dynamiczny wyścig poduszek między dwiema drużynami.

Łapanie poduszek

Refleksja nad pozytywnymi doświadczeniami z wymiany, dla których warto było wziąć w niej udział.

Podróż w przyszłość

Wykorzystanie metafory pociągu do poznania oczekiwań, potrzeb i obaw młodzieży związanych z wymianą.

Pociąg na wymianę

Symulowana wyprawa na zakupy zachęcająca do refleksji nad warunkami produkcji i skutkami konsumpcji.

Krytyczny spacer po sklepach

Krótkie ćwiczenie integracyjne wprowadzające do grupy humor i rozluźnienie.

Pogoń kciuków

Zespołowa gra miejska polegająca na wymianie przedmiotów z osobami spotkanymi na ulicy.

Wymiana

Rywalizacyjna gra zespołowa polegająca na zbieraniu liter do ułożenia wyrazów polskich i niemieckich.

Bieg po literki