Wybierz filtry

Wybierz filtry

0 wyników
Ergebnisse

5 Sekund

Zdobywanie wiedzy i umiejętności
Integracja grupy

20 min.
10 ‐ 30
Uczenie się nowych słów poprzez szukanie skojarzeń.

Przygotowanie

Dwujęzyczne karty do gry (załącznik), flamastry.

Sposób przeprowadzenia

 1. Osoby uczestniczące dzielą się na małe, polsko-niemieckie grupy (od 4 do 8 osób). Każda z nich otrzymuje zestaw kart (w zależności od liczby grup osoba prowadząca powinna przygotować odpowiednią ilość zestawów kart) – tekst zapisany na kartach pozostaje zakryty aż do rozpoczęcia gry.
 2. Każdej grupie zostaje przydzielona osoba sędziująca, która będzie czuwała nad przebiegiem gry i pilnowała przestrzegania reguł.
 3. Osoby stopniowo odsłaniają karty. Ich zadanie polega na znalezieniu w ciągu 5 sekund trzech określeń / skojarzeń (zgodnie z poleceniem na karcie) w dowolnym języku. Jeśli grupa wykona polecenie poprawnie i zmieści się w czasie, osoba sędziująca odkłada daną kartę na kupkę po prawej stronie, a jeśli grupie się nie powiedzie – na kupkę po lewej stronie.
 4. Na koniec grupy porównują liczbę pytań, na które odpowiedziały i prezentują w obu językach po pięć najciekawszych lub najbardziej zaskakujących wyrazów, które się pojawiły. Wyrazy zostają zapisane w widocznym dla wszystkich miejscu.

Warianty

Osoba prowadząca dzieli młodzież na dwie drużyny (lub więcej). Grupy samodzielnie wymyślają pytania dla drużyny przeciwnej i zapisują je na kartkach. Mogą one być związane z konkretnym tematem, np. spotkaniem młodzieżowym. Po zakończeniu prac grupy przekazują kartki osobie prowadzącej lub uczestniczki i uczestnicy sami zadają pytania drużynie przeciwnej.

Uwagi

 • W przypadku większej liczby grup, rolę osób sędziujących mogą przejąć wytypowane osoby uczestniczące lub ochotniczki/ochotnicy.
 • W związku z dużym hałasem powstającym podczas zabawy, warto zadbać o osobne pomieszczenia dla grup.

Źródło

Polsko-Niemecka Współpraca-Młodzieży (Wyd.): ALIBI – BINGO – CHAOS. Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej. Warszawa / Poczdam 2017, Wyd. 1, S. 39-40.

Materiał

Słowa kluczowe

 • Energiser
 • Gra towarzyska
 • Animacja językowa
 • Nauka języka
 • Praca zespołowa
 • rywalizacja

Cele

 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności
 • Integracja grupy

Ustawienia

 • Wiek: 1 - 99
 • 10 - 30
 • 20 min.

Moja grupa

 • Grupy się znają
 • Potrzebne materiały
 • Z przygotowaniem
 • Kontakt fizyczny
 • Ruch